top of page

Sve za Vaš Laptop

  •  Instalacija OS i svih programa

  • Nabavka originalne baterije

  • Zamena DC konektora (za napajanje)

  • Zamena neispravne komponente

  • Zamena displeja (na raspolaganju novi displeji za gotovo sve laptopove)

  • Zamena ili popravka matične ploče

  • Optimizacija performansi

  • Obuka za prebacivanje sadržaja sa mobilnih telefona, fotoaparata, kamera.

  • Instaliranje video igrica po želji

LED panela, T-con board za distribuciju
I kad izgubite BIOS na računaru, računar
Rešavanje svih kvarova na laptopu, deskt
bottom of page